Hakeminen ja valinta

Taiteilijat hakevat residenssiin vapaamuotoisilla hakemuksilla tai residenssin hakulomakkeella. Hakemukseen tulee liittää lisäksi ansioluettelo, kuvamateriaalia aiemmista teoksista/portfolio, projekti- tai työsuunnitelma vierailun ajaksi, suunniteltu vierailuaika ja tiedot tilojen käyttötarpeista.

Taiteilijavalinnat tekee Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuuri säätiön hallituksen nimeämä johtoryhmä. Valintapäätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

Residenssiin voi hakea ympäri vuoden.

Mikäli hakija haluaa, että hakemus palautetaan hakijalle, tulee hakemukseen liittää omalla osoitteella kirjattu kirjekuori, johon postimaksu on maksettu.

Älä lähetä originaaleja!

Tulosta hakulomake tästä.

 

Työskentelyjaksot

Työskentelyjaksot päätetään tapauskohtaisesti.

Ylläpitokustannukset kuten asunto, sähkö, ruoka ja muut henkilökohtaiset kulut vieras maksaa itse. Työskentelytilojen käyttö sisältyy vuokraan.

Taiteilijan oletetaan saavan apurahan työskentelyynsä omasta maastaan. Niin suomalaisiin kuin kansainvälisiin apurahahakemuksiin annetaan tarvittaessa lausunto.